נשמת אברהם - אורח חיים סימן כג

סימן כג דיני ציצית בבית הקברות

 

סעיף ג הנכנס (א) תוך ד' אמות של מת או של קבר דינו כנכנס לבית הקברות. במקום שנוהגים להסיר ציצית מטלית המת בבית אם הכתפים לובשים ציצית איכא למיחש בהו משום לועג לרש.

 

נשמת אברהם

 

(א) תוך ד' אמות של מת. לכן אנשי הצלה רופאים, חובשים וכל מי שבא לעזור במקום של פיגוע או תאונת דרכים – כשיש חשש שיהיו שם גם הרוגים, צריך להחביא את ציציותיהם בפנים מבגדיו אם ניתן לעשות זאת בלי להפסיד זמן כדי להגיע למקום האירוע 1.

 

הערות לסי' כג

 

1) ראה במ"ב ס"ק ז ו-ח. יו"ד סי' שסז סע' ד.