כתב העת JME

אתיקה רפואית יהודית –(Jewish Medical Ethics and Halacha (JME

ה-JME הינו כתב עת היוצא לאור בשפה האנגלית ע"י מכון שלזינגר. מנוי ל-JME הינו לכרך בעל שתי חוברות. לרוב, החוברות יוצאות לאור כפעם בשנה. המאמרים המופיעים בכתב העת באנגלית לרוב אינם תרגומים של המאמרים המתפרסמים בכתב העת "אסיא" בעברית, אלא מאמרים שנכתבו באנגלית במקור. כמו כן, מנוי על כתב העת אסיא מזכה את בעל המנוי בהנחות משמעותיות על כל פרסומי המכון.

 

החוברת הראשונה בסידרת חוברות JME יצאה לאור בשלהי שנת תשמ"ח. מטרת הסדרה הוגדרה אז כך: "להביא לידיעת המעונינים והנוגעים בדבר את הבעיות הרפואיות הלכתיות, הפתרונות והלכי המחשבה של רבנים ורופאים שעסקו בבעיות אלו. הכוונה היא להביא נושאים אקטואליים וחדישים שנידונו לאחרונה, ואשר נכתבו במקורות מפוזרים ובלתי ספציפיים לרפואה והלכה".

 

 עד היום יצאו לאור 15 חוברות של JME, בהם כמאה מאמרים מקצועיים. בעקבות החוברות יצאה לאור סדרת ספרי JME, הכוללת עריכה ממודרת חדשה של מאמרי JME עם מפתחות. המאמרים עוסקים במגוון נושאים המסווגים לקטגוריות ראשיות. ביניהם: אתיקה רפואית יהודית; פוריות ובעיות פוריות; גנטיקה; ברית מילה; פסיכיאטריה; שבת ומועדים; איידס; תרומה והשתלת איברים; הצלת חיים; קביעת מוות והמתת חסד; תאומים סיאמיים; ועוד. כמו כן מופיעים בחוברות גם שאלות רפואיות הלכתיות שהתקבלו בפרויקט השו"ת המקוון הבינלאומי.

מאמר 1
מאמר 2

מאמר 3