ספרים שנתקבלו במערכת

 

ספר בנין אבתשובות ומחקרים בד' חלקי השולחן ערוך – כרך ה.

 

המחבר: הראש"ל הרב אליהו בקשי דורון.

 

הוצאה: מכון בנין אב, ירושלים תשס"ט, 433 עמ', כריכה קשה. להקלה על הלומדים היכן תוכן מפורט, נוסף לתוכן העניינים הרגיל שבתחילתו.

 

הספר מכיל פ"ז סימנים על ארבעת חלקי השו"ע ובסופם קונטרס זכרון לע"נ אשת נעוריו של הרב המחבר.

 

מעל עשרה סימנים עוסקים בנושאים מדעיים והלכתיים רפואיים. ביניהם סימנים סג-ע, פא, פג.

 

סימן סג . התמודדות עם מחלת סרטן השחלות.

 

סימן סד. טיפול כימותרפי  באשה  בהריון.

 

סימן סה. האם ומתי צריך להבדק בדיקות גנטיות היכולות למנוע מחלות מסוכנות.

 

סימן סו.  האם חולי איידס יכולים להנשא ואם ביכולתם להוליד ילדים שאינם נגועים.

 

סימן סז.  נולד פגום ואין לו אלא חיי שעה אם צריך להחיותו.

 

סימן סח.                 אם מותר לאשה להסתכן בכדי ללדת ילדים.

 

סימן סט. האם בזיהוי בבדיקת D.N.A.אפשר להתיר עגונה.

 

סימן ע.    הברכה והסיכון בהתפתחות המדע והטכנולוגיה בחיי התורה.

 

סימן פא. שאלות הלכתיות שנידונו בועדה לעדכון סל התרופות.

 

סימן פג.  פריון הגבר כעילה לגירושין.

 

הסכמות: הראשון לציון מרן הרב עובדיה יוסף.

 

כתובת ההוצאה:ת.ד. 16498 ירושלים, טל: 6446660-02.

 

*  *  *

 

פרוּוּרבוּ בעידן המודרני – משפט והלכה.

 

המחבר:ד"ר יוסי גרין. מרצה בכיר בבית הספר למשפטים, המכללה האקדמית נתניה.

 

הוצאה:  דיונון, תל אביב 2008, 592 עמ', כריכה קשה.

 

לספר שמונה שערים: א) מאנטומיה ועד ממזרות – מושגים וערכים; ב) הזכות להורות במשפט ובהלכה; ג) הזרעה מלאכותית; ד) הפריה חוץ גופית; ה) פונדקאות; ו) הולדה לאחר מיתה; ז) ברירה טרום השרשתית (PED) ; ח) שיבוט.

 

לספר מפתחות מפורטים ההופכים אותו נגיש לכל אנשי המקצוע והמתעניינים בתחומים הרגישים של תורת הפוריות.

 

המחבר מציע הסדר לבעיות אנושיות ומשפטיות קשות פתרון, ע"מ להטיב עם הכמהים להורות בלא לאבד שליטה על דרכי ההולדה במדינה יהודית ודמוקרטית.

 

כתובת ההוצאה: שטראוס 3 תל אביב. טל': 5757999-03.