מאגר ספרי המכון:

מציאות רפואת נשים
חוברות אסיא 24 חלקים
ספרי אסיא 14 חלקים
ברכה לאברהם
החולה בשבת, ביום טוב וביום כיפור
אינצקלופדיה רפואית הלכתית
JME 1
JME 2
JME 3
קביעת רגע המוות
medicine, ethics & jewish law
New Horizons in Medical Ethic
נשמת אברהם א'
נשמת אברהם ב'
נשמת אברהם ג'
נשמת אברהם ד'
סדרת נשמת אברהם
רפואה מציאות והלכה
הרופא בשבת ויום טוב
רוח יעקב
HALACHOTH FOR THE PATIENT

סוגיות רנדומליות:

לא תעמוד על דם רעך - הדין והחוק - פרולוג לא תעמוד על דם רעך - הדין והחוק - החוק לא תעמוד על דם רעך - הדין והחוק - דברי ההסבר להצעת החוק כפיית ניתוח קיסרי להצלת היילוד איסור הסתכנות ומגבלותיו - לדעת ריה"ל בספר הכוזרי הנדסה גנטית בצמחים - רקע מדעי והיבטים הלכתיים הכלאה גנטית של מינים שונים - שו"ת התנגדות למזון שעבר טיפול בהנדסה גנטית חשש הפלה בעקבות הת"ר ושימוש בגלולות בנשים מבוגרות דימום מחמת התקן תוך רחמי - תגובה למכתבם של הרב וד"ר קטן האם הגלולות באמת מסוכנות לבריאות - הערת סיכום תרומת איברים מן החי והמסחר בהם הת"ר פרוגסטוגני בדמם ווסתי כבד כטיפול מונע כריתת רחם תרומת מח עצם - היבטים הלכתיים ד"ר חיים הלברשטט ז"ל - דברי פרידה אמצעי מניעה -מבט הלכתי רפואי קביעת מוות מוחי ע"פ ההלכה מוות מוחי ע"פ ההלכה - שו"ת עוד על דעת הגר"מ פיינשטיין זצ"ל בסוגיית המוות המוחי קביעת שעת המוות קביעת רגע המוות - סקירת עמדות שיקולים הלכתיים בבחירת טיפול רפואי אין לרפאות עצמו ללא שאילת רופא החובה להציל נפשות - במשפט העברי ובפסיקת ביהמ"ש העליון בישראל קביעת רגע המוות על פי ההלכה מוות מוחי ע"פ ההלכה - שו"ת הבסיס המדעי לקביעת מוות מוחי - חידושים ועדכונים רצח מתחת לחגורה החדרת וירוס האיידס לגופו של הזולת אמצעים חדשים למניעת הריון - היבטים רפואיים והלכתיים שכפול גנטי וטכנולוגיות הפריה מלאכותית - הסדרים בעולם ובישראל מחלת איידס במשפחה תגובות יהודיות למחלת האיידס - במבט של חקר תולדות הרעיונות איידס - שכר ועונש, וכפיית בדיקות הנדסה גנטית, בחירה חופשית וניסויים מסוכנים בבני אדם שכפול גנטי ובחירה אישית סחר באיברים חיי נישואין עם חולה איידס - שו"ת טיפול בנפגעים תחת אש - שיקולי פיקוח נפש הלכה למעשה דימום מחמת התקן תוך רחמי (IUD) - רקע רפואי הלכתי סיבת הדימומים הבין-וסתיים אצל אישה שיש ברחמה התקן תוך רחמי דימום מחמת החדרת IUD העדר גורם הורמונאלי לדימומים לא וסתיים הקשורים ל-IUD עם נחושת ניסויים רפואיים בבני אדם עוד על משמעות המילה "רחם" במאמרי חז"ל שימוש בהתקן תוך-רחמי לאחר חיתוך דופן כפיה על תרומת דם, הסכמת קטן לתרומת איברים, והיתר שתיה למניקות ביום הכיפורים טלטול גוסס למניעת ניוול המת שיבוט בני אדם: היבטים מדעיים, מוסריים ויהודיים הרס רירית הרחם - האם יש בה איסור סירוס? כונה להשחתת רירית הרחם הינה כוונת סירוס גילוי דעת תורה בענין מיתת המוח הכרת המציאות בהכלאת צמחים הזזת גוסס בחדר מיון - שו"ת ברית מילה באמצעות לייזר עד מתי קיימת גזירת דם בתולים? עד מתי גזרו על דם בתולים? שימוש בלייזר לקיום מצוות ברית מילה עד היכן גזרו על דם בתולים טענת בתולים בזמן הזה טענת דמים ופ"פ בבוגרת - הלכה ומציאות תקשורת מסייעת עם ילדים אוטיסטים או מפגרים ברית מילה באמצעות לייזר פתח פתוח בבוגרת - הלכה ומציאות טיפול בחולה הסופני שיכוך כאבים שמקצר חיים; טיפולי פוריות לפסולי דין; קדימויות בחולים מסוכנים - שו"ת מתן מורפיום לחולה הסופני הסובל מחנק - שו"ת טיפול בחולה ALS בניגוד לרצונו מניעת טיפול בחולה ALS והמתת חסד - המשותף והשונה בין פסק הלכה להכרעת שופט על משמעות המושג "רחם" בלשון חז"ל ו"אוטם רחם" בלשון הפוסקים ניצול מיני בחולי נפש מאושפזים - חו"ד משפטית עוד על מתן מורפיום לחולה סופני סובל שיכוך כאבים שמקצר חיים; טיפולי פוריות לפסולי דין; קדימויות בחולים מסוכנים - השלמה לשו"ת כלה מסולקת דמים ע"י תרופה לעניין גזירת דם בתולים התפתחות סימני מין משניים במהלך ההתבגרות משל משלו חכמים באשה כללים הלכתיים להתנהגות רופא ביחידה לטיפול נמרץ - עפ"י דעת הגרש"ז אויערבך והגר"ש הלוי ואזנר הטיפול בחולה הנוטה למות סביב המוות - שו"ת המתות חסד מטילות אימה סוגיית מכירת כליה מן החי להשתלה על פי המשפט העברי והמשפט הישראלי חולה ALS המבקש לא להתחבר למכשיר הנשמה בקשת חולה ALS להימנע מהנשמה מלאכותית: בנימין אייל נ. מדינת ישראל ואח' - פסק דין צינעת הפרט בבדיקות מציצה ורחיצה בחמין לאחר ברית מילה - משמעות רפואית, משפטית והלכתית של פתרון התעלומה הטיפול בחולה הנוטה למות חוק החולה הנוטה למות, התשס"ו-2005 הרדמה במילה מסורת המציצה – מסורת המציצה – שדה קרב רפואי במלחמת תרבות פרוטוקול למניעת זיהום הרפטי בילוד לאחר ברית מילה (אנגלית) פרוטוקול למניעת זיהום הרפטי בילוד לאחר ברית מילה (תרגום לעברית) מערכת הבקרה ("טיימר") להפיכת הנשמה לטיפול רפואי מחזורי קיצוב זמן במכשירי הנשמה לפני חיבורם לחולה הנוטה למות – שו"ת הפריה חוץ גופית - תשנ"ה אבלות על נפל שחי יותר משלושים יום תביעות ייצוגיות נגד יצרני סיגריות עצם הלוז הגרש"ז אויערבך זצ"ל - מילי דפרידה הפגות בהלכה - השלכות הלכתיות מהגדרת הולדות רפואת נשים ותמותת תינוקות ב"ספר חסידים"

עמוד הבית

פתח פתוח בבוגרת - הלכה ומציאות

פתח פתוח בבוגרת  -  הלכה ומציאות

לכבוד העורך,

ד"ר אורי לוי מעיר בצדק כי יש שני סימנים בבתולה: דם בתולים והדוחק שימצא בה בביאה ראשונה, ואם אין דוחק כזה הרי הוא טוען טענת פתח פתוח. הגישה המקובלת היא שגם הדימום וגם הדוחק נגרמים ע"י קרום הבתולים, וד"ר לוי מנסה לחדש כי מקור הדוחק אינו בבתולים אלא בטונוס של שריר הנרתיק, וכמעט שטוען כי זו אף דעתו של הרמב"ם.

ברצוני להעיר מספר הערות על הנחות אלו.

א. אם לבתולה יש דוחק בגלל הטונוס המוגבר של שרירי הנתיק, האם בעילה אחת כבר מורידה טונוס זה עד כדי כך שהבעל מרגיש פתח פתוח? או שכל טענת פתח פתוח היא מעין טענה שהאשה נבעלה פעמים רבות.

ב. הגמ' בכתובות ה: דנה האם מותר לבעול בתולה בשבת, וצדדי הספק לפי אחת האוקימתות הם: האם דם הבתולים הוא מיפקד פקיד ומותר, או שמא "לפתח הוא צריך ואסור", ומסביר רש"י "או דלמא לפתח מתכוון - והרי הוא כבנין ואסור". האם מתיחת שריר בשבת נחשבת לבנין? לפי השיטה המקובלת שפתיחת הפתח היא קריעת הבתולים, הרי זה דומה לבנין, וכן זה דומה לדימוי שהגמ' בדף ו: אומרת שמותר לבעול לכתחילה בתולה בשבת כי זה דומה לדברי שמואל "פירצה דחוקה מותר ליכנס בה בשבת. ואע"פ שמשיר צרורות", אך לפי הסברו של ד"ר לוי נראה לי שלא שייך כאן דין בונה, והדמיון לפירצה דחוקה שמשיר ממנה צרורות - רחוק.

ג. בקטע ג' של מאמרו מקשה ד"ר לוי על הפרוש המקובל איך יתכן שתהיה הרגשת דוחק אצל בוגרת אם בתוליה כלים ואין לה טענת דמים. תשובה אפשרית היא כי שיטת הראשונים הסוברים שלבוגרת אין דמים היא שדם מיפקד פקיד, והדם נמצא או במאגר דם בתוך קרום הבתולים, או אגור מעל קרום הבתולים, והקרום מונע ממנו לרדת. כאשר קורעים את הקרום - הדם זב. אך בבוגרת הדם הזה מתיבש ונעלם, ולכן אף אם נקרע קרום הבתולים של בוגרת - זה נותן את הרגשת הדוחק - הרי אין כבר דם שיצא. וזה מתאים בדיוק לדברי הרי"ף ביבמות שגורס: "והוא אשה בבתוליה - פרט לבוגרת שכלו דמיה", כלומר שבתוליה בעצם לא כלו, כי יש לה קרום בתולים, אך הדמים שלה כלו, כלומר התיבשו ונעלמו. הסבר זה גם מתאים לדברי הירושלמי ביבמות: "מה בין בוגרת מה בין מוכת עץ? בוגרת כלו בתוליה במעיה, מוכת עץ יצאו בתוליה לחוץ", כלומר ההבדל הוא שדמי הבוגרת נעלמו במעיה, כלומר התיבשו בתוך גופה, ומוכת עץ - דם בתוליה יצא החוצה וכלה.

ד. בחלק ד' של מאמרו מביא המחבר דוגמאות שחז"ל השתמשו יותר בטענת פתח פתוח, וזאת משום שהיא כוללת גם בוגרת בעוד שטענת דמים אינה קימת בבוגרת (לפי שיטת הר"ח, הגאונים והתוס'). אך העובר על הדוגמאות שהביא יבחין מיד כי הגמרא מדברת על טענת פתח פתוח ולא על טענת דמים מהסברה שטענת פתח פתוח היא טענה חלשה יותר, מכיון שאין לטענה זו כל ביסוס עובדתי אוביקטיבי, ועלינו לסמוך רק על דבריו, בנגוד לטענת דמים שבה הוא יכול להביא ראיה את המפה הנקיה (וכן פירש רש"י בדף ט, בד"ה "נאמן לאוסרה עליו"). בכל הדוגמאות שהובאו הגמ' מביאה את טענת פתח פתוח לחדש שגם בטענה חלשה זו הוא נאמן לאוסרה עליו.

ה. בחלק האחרון של המאמר מתאמץ המחבר להוכיח כי דעת הרמב"ם היא כדעת הר"ח והגאונים. הטענה כי הרמב"ם היה רופא דגול וקשה להניח שלא הכיר את המציאות לגבי טענת דמים וטענת פתח פתוח אינה טענה. שאלות כאלו באו גם לפני רש"י והרמב"ן (אשר גם הוא היה רופא*) והריב"ש, והם הכירו את המציאות באותה מידה. לכן עלינו לחקור מה כתב הרמב"ם, ולא לשער מה היתה דעתו ואח"כ לנסות ולעקם את פסקיו שיתאימו להשערותינו. אמנם לגבי התוספת בפרוש המשניות "כן הורו כל הגאונים... אך הנכון אצלי שהדבר בהפך, וטענת דמים יש לה פתח פתוח אין לה" יש חילוקי דעות אם מידו של הרמב"ם ממש יצא כתב זה או שהיה תוספת מאוחרת, ואם תוספת הוא, האם הוספה תחת פקוחו של הרמב"ם או לא. אך הרמב"ם כותב כפי שהביא המחבר את דעתו זו בשלושה מקומות שונים ביד החזקה, ואין לומר שזיפו את הרמב"ם בכל המקומות הללו.

         גם הראיה מהמאירי שכתב "ויש פוסקים להפך" ולא כתב כן בשם גדולי המחברים היא ראיה חלשה, מה עוד שהמאירי עצמו כותב במקום אחר (כפי שהביא המחבר) בשם הרמב"ם ששיטתו היא כנגד שיטת הרי"ף והגאונים, וברור שקטע זה במאירי הוא קטע אוטנטי ואורגינלי.

לסיום דברי אביא את דברי הרע"ב במשנה הראשונה של מסכת כתובות: "שאם יש לו טענת בתולים - כגון שיאמר בעלתי ולא מצאתי דם, ל"ש אם היא קטנה או נערה או בוגרת, או פתח פתוח מצאתי אם היא קטנה או נערה, אבל בוגרת אין לה טענת פתח פתוח". בהסבר זה הולך הרע"ב בעקבות הרמב"ם כי הנקב שבבתולי הבוגרת  הולך וגדל ולכן אין מרגישים דוחק בבוגרת, אך טענת בתולים שבעל ולא מצא דם יש לו מכיון שהדם מיפקד פקיד, והוא קיים גם אצל בוגרת.

                                                                                       ד"ר דניאל מלאך

 *. ראה מה שכתב ש' קוטק, ספר אסיא ה עמ' 39 הע' 9: "ראה שו"ת הרשב"א ק"כ וקס"ז. פרט למקורות אלו, אין לנו עדות ברורה שהרמב"ן אכן עסק ברפואה מעשית. ראה יהושע ליבוביץ: נתונים רפואיים בספר תורת האדם לרמב"ן, קורות, כרך ח' חוברת ז'-ח' (תשמ"ג) עמ' 209-215".                                                                                                          -- העורך

פרויקט השו"ת

פרויקט השו"ת הבינלאומי ברפואה והלכה

יש לך שאלה רפואית הלכתית? לא יודע מה לעשות? אתה מוזמן לשאול אותנו

לחץ כאן