הספריה העיונית ומרכז המידע ע"ש חיים קהן ז"ל לרפואה, אתיקה והלכה יהודית

ספריה ומרכז מידע

הספריה העיונית ומרכז המידע למחקר לרפואה, אתיקה והלכה ע"ש חיים קהן ז"ל - הספריה ומרכז המידע מהווים כר נרחב של אפשרויות לעיון, לאיתור מקורות ביבליוגרפיים, למידע זמין ועדכני עבור אנשי המקצועות הרפואיים, אנשי ההלכה וכל המתעניין במדעי הרפואה, באתיקה הכללית והיהודית, וביחס שביניהם.

הספריה מבוססת על ספריה עיונית רחבת היקף וכוללת גם ספריה וירטואלית מתפתחת באינטרנט, לצד אמצעים מתקדמים נוספים, במטרה לקדם ולפתח את הידע והמחקר בנושא הרפואה, האתיקה וההלכה.