גב' שמחה ברויאר ז"ל

 

מכון שלזינגר כואב את פטירתה בשיבה טובה של

גב' שמחה ברויאר ז"ל

רכזת מכון שלזינגר במשך עשרות שנים